Sidor

onsdag 8 augusti 2012

Ett uppslag kanske?

Några småfynd ur arkiven från den sista tiden:


Faderlig förmaning till studerande son i Åbo 1821: 
 "Emellertid om några möss oroar eder i de rum i bebon, är väl ej det något himmelskriande, antingen bören i jaga ut dem eller tåla Sällskapet. Till skam vore väl för 2nne unga raska karlar att säga sig hafva flyttat undan för några möss".

Ung dam i brev till sin mor från resa till S:t Petersburg 1865:
"På aftonen hade vi ett litet äfventyr. Lilli och jag stodo med tante Louise vid fenstret i vårt rum (detsamma der vi lågo ifjol), och på fenstret stodo några blomkrukor, medens ser jag något litet svart skymta mellan krukorna och vid närmare påseende var det ett litet möss. Mamma kan tänka sig att det blef en förskräckelse, vi skreko alla till och skyndade derifrån, och sedan vi flytt bort lyckades det jungfrurna att döda det lilla tinget hvilket förorsakade en sådan skrämsel."

Ung man på fotvandring i Viitasaari, augusti 1883:
"Vi fingo lov att dröja där vi voro. Där var ett litet pörte. Vi väckte upp folket, värdinnan hämtade litet torkat sjögräs från kåtan, bredde det ut på golfvet åt oss och så lade vi oss att sofva. Hettan var förskräcklig, minst 60 grader Celsius, och omkring oss hörde vi blott huru det knakade och brakade af torrackor och vägglöss; det lät alldeles som om det skulle regnat mot taket. Och om morgonen funno vi Vallenskölds lilla läderväska alldeles söndergnagd af russakorna. Så går det till att sofva i ett finskt pörte."

Det ser ut som om jag är ett tema på spåren här... Kunde bli till en antologi om möss och ohyra kanske?

Martin Drolling: "Kvinna med mus"

Förresten: Russackorna som åt upp läderportföljen och torrackorna i det sista citatet är olika varianter av kackerlackor. Numera stöter man sällan på sådana inomhus i Finland men det kunde uppenbarligen förekomma under 1800-talet. De trivs särskillt bra om temperaturen överstiger 20-30 grader så det överhettade rökpörtet var nog ett bra tillhåll. De finska benämningarna russakka och torakka för dessa kryp är låneord från ryskan. 

Huruvida det förstnämnda ordet har något etymologiskt samband med det finska ordet för fälthare - rusakko - har jag inte lyckats ta reda på. Skulle vara intressant att veta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar