Sidor

fredag 14 juni 2013

Det osynliga syskonet

Min avhandling handlar (som en del av er säkert vet) om syskonen Helena och Edvard Westermarck. Även om just syskonskapet inte är avhandlingens huvudtema så har jag ändå funderat en del på det här med syskonrelationer. Helena och Edvard var födda på samma dag, men med fem års ålderskillnad. Ibland kallade de varandra skämtsamt för "kära oäkta tvilling".

Helena och Edvard hade en väldigt nära relation till varandra genom hela livet. Den här relationen framträder tydligt genom närmare 500 bevarade brev. Samtidigt är den fullkomligt osynlig om man bara tittar på de andra källor som de båda syskonen lämnat efter sig. Den är också osynlig om man exempelvis läser Edvard Westemarcks memoarer eller ser på hur de båda syskonen agerade i offentligheten.

För att nu här göra en liten parentes... Den enda gång de båda syskonens namn på något sätt sattes i samband med varandra i offentligheten var inför lantdagsvalet 1907 då Helena ställde upp som kandidat. Såhär såg det ut då: 

Skämttidningen Fyren 16.3.1907.

För ett drygt år sedan publicerade jag en artikel i Historisk Tidskrift för Finland om fyra kvinnor (bland dem Helena Westermarck) som tillhörde ledarna inom den finländska kvinnosaksrörelsen på 1880- och 1890-talen och deras syskonrelationer. Kort därefter blev jag tillfrågad om jag ville vara med i ett familjehistoriskt projekt. Nu har projektet fått finansiering från Emil Aaltosen säätiö och kört igång.

För egen del ska jag inom projektet fokusera på just den här syskonrelationen mellan Helena och Edvard Westermarck. Jag får återkomma till det någon gång. Projektets nya hemsidor hittar man i alla fall här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar