Sidor

onsdag 18 december 2013

Vetenskaparna

 Betydande finländska vetenskapsmän enligt finländarna själva. Källa: Vetenskapsbarometern 2013


Den regelbundet återkommande nationella Vetenskapsbarometern undersöker hur finländare i gemen ser på vetenskap och vad de känner till om forskning. I en av frågorna gäller det att nämna en betydande finländsk forskare eller vetenskapsman ur ett historiskt perspektiv. Gissa om det gläder mig en aning att Edvard Westemarck finns med på den listan - även om han förstås förlorar med några hästlängder till AIV-fodrets uppfinnare och nobelpristagaren A. I. Virtanen. 

Bland namnen hittar man förövrigt också två av Westermarcks elever: filosoferna G. H. von Wright och Eino Kaila. Dessa två och flera andra - bland dem religionsvetaren Rafael Karsten, sociologen Gunnar Landtman, filosofen Rolf Lagerborg, estetikern Yrjö Hirn, Palestinaforskaren Hilma Granqvist, politikern Rudolf Holsti, socialantropologen Ragnar Numelin, språkforskaren Kai Donner och författaren Gunnar Björling - kommer att figurera i det forskningsprojekt om Westermarck och hans elever som kör i gång våren 2014.

Dessa forskare och vetenskapsmän deltog på ett synligt sätt i det finländska samhällslivet under stora delar av 1900-talet. Det är kanske inte så konstigt om de åtminstone lämnat något litet spår i det kollektiva medvetandet. På vetenskapsbarometerns lista som annars domineras fullständigt av naturvetenskaperna, utgör Westermarck och hans elever vid sidan av Lönnrot&Chydenius också de enda humanisterna/samhällsvetarna.


***
 Listans bubblare:
  • Vad Spede Pasanen gör på listan har jag funderat på. Förmodar att han finns med i egenskap av uppfinnare av "spedeslungan" (träningsredskap för backhoppare). Eller har någon en annan teori?
  • Den som är förvånad över att listan bara innehåller en kvinna ombedes räcka upp en hand...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar