Sidor

onsdag 11 december 2013

Att välja sina ord


Helena Westermarck: Strykerskor (En viktig fråga), 1883

"Ehuru jag visserligen icke alls är skrämd för Edra "fula" strykerskor, vill jag dock göra Eder den "mindre viktiga frågan", om ej priset på taflan kunde nedsättas till 500 mk, eller samma pris som fr. Helena Schjerfbeck erhöll för sina "fula" bretagnska barn."

B. O. Schauman till Helena Westermarck 4.12.1883. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar