Sidor

fredag 4 januari 2013

Donner-wetter


Det värsta jag vet med att vara historiker är att det i allmänhet är förskräckligt kallt och dragigt i offentliga arkiv av olika slag. Inte så att man märker vid ett tillfälligt besök förstås, men nog så att man skallrar tänder och får nackspärr och stelfrusna fingrar efter några timmar.

Bland det roligaste jag vet med att syssla med historia däremot, är nog när man lyckas klura ut någonting som man antagligen aldrig hade lyckats lösa om man inte hade suttit och frusit i dragiga arkiv timme efter timme.

Som till exempel den här skämtteckningen, publicerad i Fyren den 12.11.1898. Lättroad som jag är, har den nu underhållit mig en längre tid.

Bilden föreställer Finlands lantdag som översköljs av ett åskregn så att lantdagsmännen får söka skydd under  stora paraplyer på grund av tusentals röstblixtar och tunga regndroppar med bilder av en skäggig mansperson.

Bilden hänvisar på en lite ovanlig situation som uppstod i lantdagsvalet 1898 då professor Otto Donner - det är hans ansikte som syns i regndropparna - blev invald inte mindre än tre gånger från olika valkretsar.

Helsingfors universitetet utsåg av hävd ett antal delegater till prästeståndet i lantdagen. Professor Otto Donner hade suttit i lantdagen enda sedan år 1877. Till en början företrädde han universitetet men i lantdagsvalet 1898 blev han som sagt invald tre gånger om och fick till slut välja vilken valgrupp han ville representera.

Den krångliga situationen uppstod på grund av olika intriger bland den grupp som Otto Donner tidigare hade representerat, d.v.s. lärarna och prästerna i Åbo län, som enligt de rykten som cirkulerade före valet, hellre ville låta sig representeras av en lärare än en professor. Då återvalet inom denna krets därmed föreföll osäkert ville emellertid prästerskapet i både Åbo och Borgå stift, liksom även skollärarna i ärkestiftet se till att lantdagen inte skulle gå miste om Otto Donner som var känd för en övertygat legalistisk inställning till de ryska myndigheterna och dessutom moderat i språkfrågan.

I sista stund beslöt sig emellertid Otto Donners ursprungliga valgrupp för att ändå rösta på honom och därmed föll det till slut ett riktigt röstregn över Otto Donner som i sin tur fick bli förebild för Fyrens satirtecknare som ritade ett riktigt Donner-wetter över Finlands lantdag.

Professorn, lantdagsmannen och senatorn Otto Donner (1835-1909)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar