Sidor

tisdag 22 januari 2013

Eetu i Hyvinge


Jag har väl redan nämnt några gånger att jag är lite förtjust i alla sorters politiska intrigmakare och bråkstakar? Vet inte om det är ett sammanträffande, men av någon anledning tycks jag alltid oavsiktligt stöta på dem i arkiven.  Idag har jag gjort en arkivexpedition till Hyvinge och snavade över ytterligare en sådan person. Egentligen är han ingen ny bekantskap - men det är första gången jag möter honom i källorna.

Idag huserar Hyvinge stadsmuseum i den gamla nedlagda fabrik som en gång var ortens största arbetsgivare - Hyvinge yllefabrik. Dit kom hösten 1901 en kringresande skomakare - och snart började det hända saker.

Skomakaren, strejkledaren och agitatorn Eetu Salin var nämligen en av arbetarrörelsens fadersgestalter i Finland. Han var en glödande talare som hade lyckats skaffa sig ett grundmurat ryckte som bråkstake och strejkprovokatör. På kort tid lyckades han få hela fabriken att inleda en strejk som varade i många veckor och fick synnerligen hätska former. 

Under de sista åren av 1890-talet skedde en snabb utveckling av den finländska ylleindustrin och flera nya fabriker tillkom. Under de första åren efter sekelskiftet 1900 var konkurrensen därför knivskarp vilket medförde att priserna på yllevaror sjönk. Vårvintern 1901 gick några av landets ledande yllefabriker, däribland Tammerfors klädesfabrik Ab, Helsingfors ylleväveri, John Dahlberg & Co, Hyvinge yllespinneri och väveri och landets näststörsta ylleväver F. Klingendahl & Co, ihop och bildade en kartell för att höja priserna på yllevaror. Bolagen genomförde en gemensam prishöjning på sina varor och den som bröt mot överenskommelsen skulle avlägga ett vite om 25000 mark. Karteller av detta slag var inte olagliga på den här tiden, och tidningarna rapporterade därför om saken. I Hyvinge sänkte yllefabriken dessutom samtidigt arbetarnas löner rejält för att få bukt med lönsamheten.
"Eetu Salin. Klassmedveten skomakaremästare och kringstrykande vältalare" enligt Fyren 15.10.1898.

Allt det här måste Eetu Salin ha hört talas om. Det påstås att han när han anlände till Hyvinge offentligt skröt med att han skulle kunna få hela fabriken att strejka, men detta är kanske bara ett rykte. Tillsammans med sin hustru Ida grundade han i varje fall ett folkkök där arbetarna kunde äta varm mat för en billig peng. I februari 1902 hade stämningen redan börjat jäsa i fabriken.

När strejken i Hyvinge väl var inledd anlände också en annan av den finländska socialismens förgrundsfigurer till Hyvinge. Redaktören för Kansan Lehti, skomakaren Yrjö Mäkelin från Tammerfors, ville också föra Hyvingearbetarnas talan.  

Fabriksledningen vägrade förhandla med Salin och Mäkelin som de betraktade som utomstående. En del av arbetarna i Hyvinge tvingades att delta i strejken (det uppgav de i alla fall i efterhand). Salin och hans anhängare hade bland annat överfallit arbetare som var på väg till fabriken för att återuppta arbetet, trängt sig på hemma hos somliga av dem samt hotat med misshandel och våld.

Fabriksledningen reagerade med krafttag på strejken. För att hålla igång verksamheten kallade man in arbetare från andra fabriker. De strejkande arbetarna i Hyvinge blev uppsagda och vräkta från fabrikens arbetarbostäder. De flesta av dem tvingades lämna Hyvinge för att hitta arbete på annan ort. Fabriken drog Salin inför rätta för olaga intrång på fabriksområdet. I Hyvinge yllefabriks arkiv finns en kopia av rättegångsprotokollet med en utförlig skildring av strejkförloppet.

Men Eetu Salin infann sig inte till rättegången. Han hade vid det här laget redan flyttat till Björneborg där han fortsatte sin politiska verksamhet.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar