Sidor

torsdag 7 november 2013

Bloggar, bilder och upphovsrätt
Idag fick jag frågan hur jag tänker om bilder på bloggar och hur man ska göra om man vill använda bilder när man skriver en blogg som den här, där målet är att presentera historia (och kanske lite forskning) på ett trevligt och lättfattligt sätt. Sedan jag svarat på det kom jag att tänka på att det här kanske är något som andra också funderar över. Eftersom bildrättigheter är något jag i ett tidigare liv arbetat med i praktiken och eftersom det är något jag funderat över i samband med just den här bloggen, slog det mig att jag skulle kunna sammanfatta några allmänna tankar. 

Det där med bilder och upphovsrätt är som bekant knepigt och handlar mycket om avgöranden man själv får försöka göra. Jag vill genast inledningsvis poängtera att jag inte är jurist och att den som vill ha säkra svar inte ska läsa här utan kontakta en upphovsrättsexpert. Det jag skriver här är bara några egna reflektioner om hur jag brukar resonera. På nätet finns mycken annan information man också kan läsa.

Nätet är ju som bekant en juridisk gråzon i väldigt många sammanhang och det gäller också frågan om bildrättigheter. I allmänhet florerar en rad missuppfattningar. Många som bloggar och skriver på nätet känner inte till reglerna eller väljer att strunta i dem eftersom risken för att någonsin råka ut för några som helst juridiska konsekvenser är så gott som obefintliga. Därför ser man väldigt ofta att folk lånar och copypastar bilder lite hur som helst - särskilt just på bloggar. Detta gäller också forskare och historiker.

Somliga bloggare tycks tro att om man bara klistrar in en länk till den ursprungliga bildkällan så är ”bildlån” okej, men det är nog vad jag förstår inte helt korrekt. Det enda man åstadkommer med det är att bildens ursprungliga rättsinnehavare eventuellt via länken kommer att upptäcka att man "lånat" bilden och därefter har lättare att ta kontakt och kanske kräva ersättning.

Upphovsrättslagen kan som bekant tolkas på ganska många sätt och den är inte alltid helt entydig. Ett vanligt missförstånd handlar om skillnaden på privat och offentligt bruk. Många anser att en blogg är en form av privat dagbok och att bilderna därför faller inom rätten till kopiering för "privat bruk". Den här tolkningen tror jag själv inte så mycket på - en blogg är ju nog trots allt en offentlig text som kan läsas av vem som helst och i ett fall där bloggen handlar om forskning som finansieras med offentliga medel och andra sakfrågor så kan man nog inte med bästa vilja påstå att det är fråga om "privat bruk".

Som jag tolkar frågan finns det ändå en annan möjlig tolkning av upphovsrättslagen som kan göra det okej att använda bilder på en blogg även om man inte är den formella rättsinnehavaren, d.v.s. den i lagen fastslagna vetenskapliga bildcitaträtten. Men också här är det fråga om bedömningar från fall till fall. Om man i texten analyserar någonting som finns på bilden borde i mitt tycke citaträtten gälla (då ska källan naturligtvis nämnas), men om man bara vill använda bilder som trevliga illustrationer så blir det redan lite osäkrare.

Sammanfattningsvis handlar det emellertid kanske inte så mycket om juridik som om nätetikett. Det är med teknikens hjälp inte särskilt svårt att spåra bildmaterial på nätet, så sannolikheten att bildens ägare upptäcker att man "lånat" bilden finns. I de akademiska kretsarna kan sådana "lån" kanske ha en viss effekt på hur man uppfattas. I min egen blogg har jag därför försökt att så långt som möjligt bara använda foton som jag själv tagit eller bilder där upphovsrätten gått ut (alltså gamla bilder som jag själv skannat eller fotograferat). Det finns dock många bloggare – även bloggande historiker – inte är så noggranna med hur de använder bilder. 

Vill man använda bilder som exempelvis en annan forskare tagit är det alltid bra att kontakta rättsinnehavaren och fråga om lov. I princip är de flesta forskare säkert bara glada över att låna ut en bild eller två om det samtidigt tjänar till att sprida forskarens eget arbete. Om det däremot av någon anledning är omöjligt att få tag på rättsinnehavaren bakom en bild, så kan man också nöja sig med en länk till bilden och uppmana läsaren att klicka sig vidare. (Det går ju att länka direkt till en specifik bild - man behöver alltså inte länka till hela webbsidan.) 

Den egentliga (och kanske inte särskilt överraskande) slutsatsen här är alltså att en historiker på nätet inte är en privatperson och att bildmaterial i en blogg därför inte kan behandlas som ”privatbruk”. I praktiken finns det mycket som är öppet för olika bedömningar och tolkningar, men som bloggare är det ändå bra att känna till åtminstone det väsentligaste i lagen om upphovsrätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar