Sidor

tisdag 26 november 2013

Författarlivets orosämnen är tidlösa


"Jag fruktar för att allt mitt myckna arbete varit förgäfves och att min berättelse duger till ingenting och hvad värre är jag själf duger till intet."

Helena Westermarck i sin dagbok, 7 mars 1893

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar