Sidor

måndag 25 oktober 2010

Ett litet stycke skolhistoria

Pellinge folkskola inledde sin verksamhet år 1892. Innan det hade barnen på öarna i skärgården haft en ambulerande lärare som reste runt. Det gula skolhuset byggdes med talkokrafter och kring gården planterades lindar, sällsynta parkträd på en karg skärgårdsö. En lokal förmåga fick till uppdrag att leda byggnadsarbetet men då han som det berättas, inte alltid hade "möjlighet" att själv sköta uppdraget, föll ansvaret till stor del på hans hustru. Det var hon som exempelvis rodde ut lasterna med tegelstenar till bygget - från stan dryga trettio kilometer till skolstranden på Storpellinge.

I början av förra depressionen, ungefär just då skolan firade sitt hundraårsjubileum år 1992, började baletten med indragningshoten. En liten skola är inte lönsam, tyckte Borgå stad, som sedan dess kroniskt besvärats av fattigdom då det kommer till skolfrågor. Sedan dess har skolan knappt kunnat få arbeta ett helt läsår igenom utan att något nytt hot om indragning igen har hängt som ett Damoklessvärd över verksamheten.

Själv hör jag till en av de allra första årskullarna Pellingebarn som från grundskolans femte klass har fått åka skolbuss till skolor på fastlandet. Beroende på busstidtabellerna och förbindelserna har dessa resor tagit mellan två, och ibland uppemot tre, timmar av mina vardagar i anspråk. Att ännu mindre barn (dagisbarn och förstaklassister) skulle få tillbringa så mycket tid på vägen varje dag är fullständigt orimligt.

Det är för mig fullständigt obegripligt att en service som man på 1800-talet fann nödvändig och inte ansåg vara för dyr, inte skulle gå att genomföra på 2000-talet. Att lägga ner en skola ute i skärgården är ett effektivt sätt att avbefolka trakten från all åretombosättning - det är inte bara den levande skolmiljön i det gula skolhuset med de lummiga lindarna som försvinner (ett stycke kulturarv redan det) - det är livskraften i ett helt samhälle. Öarna i Pellinge-skärgård har bevisligen varit permanent befolkade sedan medeltiden, antagligen ännu längre. Det får inte bli så att vårt århundrade förvandlar denna levande ö med traditioner till en ort där bara sommarstugorna står kvar.Hjälp till att bevara en levande skärgård, skriv på adressen för Pellinge skola och dagis här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar